Foreningen ONE’s historie

Foreningen ONE har eksisteret siden 2003, men ideen blev født en efterårsaften ved Furesøen i 2002 af en gruppe unge akademikere med tyrkiske rødder. “Søjlen”, som foreningen hed dengang, blev etableret i 2003 af færdiguddannede ingeniører og økonomer, som arbejdede i forskellige stillinger i erhvervslivet. De fleste var allerede aktive i forskellige ungdomsforeninger, hvor de tilbød studierådgivning og lektiehjælp til unge nydanskere i folkeskolen, gymnasiet og på universiteterne.

I efteråret 2006 skiftede navnet til at være Foreningen ONE(organisation for netværk og erfaringsudveksling), hvilket afspejler foreningens primære formål og fokusområde.

Lige siden etableringen af foreningen har mange haft gavn og glæde af foreningens netværk samt vores faglige og sociale aktiviteter, hvilket har inspireret andre unge i landet til at stifte en lignende forening. Således blev Foreningen ONE | Århus grundlagt i 2009 af unge studerende med en tyrkisk baggrund, mens Foreningen ONE | København siden starten af 2010 har ændret sin målgruppe fra at være dansk-tyrkere til at være nydanskere. I løbet af 2010 blev afdelinger i Midtsjælland (Ringsted) og Sydjylland (Kolding) etableret, som muliggjorde af de 4 lokale ONE afdelinger blev samlet under Landsorganisationen ONE | Danmark.

ONE | Danmark har stadig fokus på at etablere et professionelt netværk og styrke de lokale afdelinger. I løbet af 2015 er fokusområdet for ONE at flytte ONE | Midtsjælland flyttet fra Ringsted til universitetsbyen Roskilde for at ramme en bredere målgruppe samt lukke afdelingen i Sydjylland med henblik på at etablere ONE | Odense.

På landsplan består ONE af et netværk på over 1000 unge..