Om ONE | Danmark

ONE | Danmark er en landsorganisation, der har til formål at samle de lokalbaserede ungdomsorganisationer i ONE, der aktivt arbejder med unge, uddannelse og karriere.

ONE står for organisation for netværk og erfaringsudveksling og har til formål at danne et vidensnetværk blandt nydanske unge i Danmark, som er i gang med eller har en videregående uddannelse.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver lokalafdeling.
Læs mere om bestyrelsen her

Vores mission er:

”at udvikle nydanske unge ved at fokusere på – og afholde aktiviteter indenfor uddannelse, netværk og karriere”

Vores vision er:

“at være den mest eftertragtede nydanske organisation, der udvikler unge for samfundet i samarbejde med erhvervslivet”

Hvad er ONE & hvor finder du os?

Vi er en uafhængig. ikke-politisk og ikke-religiøs non-profit organisation.
ONE | Danmark er landsorganisationen og består af to bestyrelsesmedlemmer fra hver lokalafdeling.

Vi har lokalafdelinger i følgende byer:
– ONE | København
– ONE | Århus
– ONE | Roskilde
– ONE | Odense

Vores primære målgruppe er unge mellem 15 år og 30 år – og vi har i dag over 1000 unge i vores netværk.

En fælles platform – et mødested
Vi har gennem de seneste år oplevet, at mange virksomheder i Danmark ønsker en mere mangfoldig arbejdsplads, men har svært ved at tiltrække nydanske unge. Vi har også oplevet, at mange unge har problemer med at finde en praktikplads eller arbejdsplads. Det forsøger vi at løse ved at danne en fælles platform, hvor de unge og erhvervslivet mødes for at netværke, udveksle ideer og diskutere, hvordan diversiteten i samfundet kan udnyttes bedst muligt. Ud over konferencer afholder vi både faglige arrangementer, som cafemøder med rollemodeller og kompetencegivende workshops, samt sociale arrangementer, som teater- og biografture.

Ved at organisere ONE’s lokalbaserede ungdomsorganisationer ønsker vi:

– at styrke sammenholdet for bedre at varetage fælles faglige og sociale interesser
– at udvikle unge ved at fokusere på vigtigheden af uddannelse og karriere
– at opfordre unge til påtage sig frivilligt arbejde i ungdomsorganisationer
– at afholde landsdækkende arrangementer for at motivere og udvikle unge
– at fungere som rådgivende organ for private og offentlige organisationer