imdi

Nordic Youth Conference

ONE | København var et smut forbi Kristiansand i Norge d. 28- 29. januar for at deltage til Nordic Youth Conference, som er arrangeret af Integrerings- og mangfoldighedsdirektoratet, Directorate of Integration and Diversity (IMDI). Foreninger fra Norge, Sverige, Finland og Danmark deltog.

Temaet for konferencen kan forstås på baggrund af slagordet ”Mind the Gab – Thoughts from the new generation 2015”. Temaet for konferencen var med andre ord unge med anden etnisk baggrunds muligheder for indflydelse i forhold til uddannelse, social omkreds, ægteskaber osv. Formålet med denne konference var at få et ungt perspektiv frem omkring disse områder. Dette skete ved at vi gennem konferencen deltog i forskellige workshops og gav vores bud på, hvordan en vellykket integration kan finde sted samt hvordan og hvorfor politikkerne har ansvar. De forskellige workshops omhandlede følgende emner :”Normality and norms, Community involvement, Politics and change, Freedom and communiation, Networking and volunteerism”.

Den sidste dag, inden vi skulle vende snuden hjemad, deltog alle deltagere i en hjemmelavet ”stop motion” film med budskaber til politikerne! Dette var yderst sjovt og lærerigt for os alle sammen, og vi håber at kunne sætte vores aftryk i det politiske spektrum og gøre politikerne opmærksomme med en kreativ video.

Konferencen havde et højt fagligt niveau, hvor relevante emner blev diskuteret og alle kunne komme med deres indfaldsvinkel på de forskellige emner.

Det har for ONE | København været spændende og motiverende at se og opleve, at det har lykkedes IMDI at stable sådan et projekt på banen med mange entusiastiske deltagere.


ONE | København i Oslo til Nordic Youth Conference

ONE | København i Oslo til Nordic Youth Conference