1970775_425507180941545_8873973240437549035_n

Invitation til Generalforsamling i ONE | København

Det er tid til afholdelse af vores årlige generalforsamling, hvor den nye bestyrelse for perioden maj 2015 – maj 2016 skal vælges. Alle interesserede er velkomne til at deltage.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 9. maj 2015 fra klokken 12.00 til 14.00 på CBS – Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. (Lokale SP114)

Dagsordenen for dagen:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
5) Regnskabsaflæggelse og godkendelse
6) Behandling af indkomne forslag samt årlig gennemgang af vedtægter
7) Fastlæggelse af årskontingent
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af intern revisor
10) Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Læs gerne mere om vedtægterne her. Alle medlemmer der har betalt kontingent for 2015, er stemmeberettigede og kan opstille til bestyrelsen.

Ønsker du at stille op til ONE | Københavns bestyrelse?
Så send en ansøgning til kbh@onedanmark.dk hvor du kort præsenterer dig selv, hvordan du kan bidrage til udviklingen af ONE og din motivation for at være en del af bestyrelsen.

Vi ser frem til at møde dig!