facebook-cover

Invitation til generalforsamling i København

Det er tid til afholdelse af vores årlige generalforsamling, hvor den nye bestyrelse for perioden april 2016 – april 2017 skal vælges. *Alle interesserede er velkommen til at deltage.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 24. april 2016 fra klokken 12:00 til 15:00 på Solbjerg Plads 3 | CBS – Copenhagen Business School – Lokale: SP114

Dagsorden for dagen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Forlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  5. Regnskabsaflæggelse og godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag samt årlige gennemgang af vedtægter
  7. Fastlæggelse af årskontingent
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af intern revisor
  10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Læs gerne mere om vedtægterne her

*Alle medlemmer der har betalt kontingent for 2016, er stemmeberettigede og kan opstille til bestyrelsen. Ønsker du at blive medlem kan det ske via vores hjemmeside.

Ønsker du at stille og til ONE I Københavns bestyrelse?
Så send en ansøgning til kbh@onedanmark.dk eller som besked på Facebook, hvor du kort præsenterer dig selv, hvordan du kan bidrage til udviklingen af ONE og din motivation for at være en del af bestyrelsen.

Ansøgningsfrist: fredag den 22. april 2016

Vi ser frem til at møde dig!
Sammen gør vi en forskel

fbbanner

Speed Networking

Tirsdag d. 22 marts sætter ONE København fokus på networking, hvor du har mulighed for at udvide dit professionelle netværk blandt andre unge med forskellige faglige baggrunde.

At knytte kontakter og netværke er vigtigt og et centralt element i ONE’S værdigrundlag.

Atmosfæren er sat til at være social og uformel, hvilket giver rig mulighed for at få indsigt i andre brancher, dele erfaringer, få inspiration til uddannelsesveje og karrieremuligheder mm.

Under arrangementet vil der være rig mulighed for at møde bestyrelsen og høre lidt om hvad/hvilke tiltag, der kommer til at være i 2016, hvor der selvfølgelig er plads til Jeres input og ideer.

Tid & Sted:
Arrangementet afholdes tirsdag d. 22. marts, kl. 17:30 – 20.00 hos Kaffehuset (Nørrebrogade nr. 183)

Tilmelding: Send en mail til kbh@onedanmark.dk

Alle kan deltage!

Praktisk information: Bemærk at der til dette arrangement er begrænset antal pladser, derfor gælder der første til mølle princippet – Tilmeld dig i god tid for at sikre din plads.

DEADLINE for tilmelding er onsdag den 21. marts kl. 16:00

Vi giver første kop kaffe 🙂

Vi ser frem til at se dig!

SAMMEN GØR VI EN FORSKEL!
ONE | KØBENHAVN